TÜRKÇE SÖZLÜKBook Design, 2012

Turkish dictionary curated by İlhan Ayverdi and Ahmet Topaloğlu.
Published by Kubbealtı Yayınları.